• Du får en sterk, smidig og balansert kropp

  • En kropp som fungerer bedre i hverdagen

  • Pilatestrening forebygger plager

  • Pilates gir en flott og sunn kroppsholdning

  • Du blir kroppsbevisst og får bedre kroppskontroll

  • Balansen og koordinasjonen bedres

  • Bedre pustemønster og økt lungekapasitet

  • Pilates fordeler muskelmassen jevnere og du får en mer velformet kropp

  • Mer energi

  • Reduserer stress