Treningsmetoden Pilates er oppkalt etter Josef Pilates, og ble utviklet på midten av 1900 tallet. Hans interesse for kropp og trening bidro til at han under første verdenskrig utviklet sine ideer om treningsformen.

Josef Pilates flyttet etter hvert til USA, og åpnet et Pilatesstudio tett inntil New York City Ballet og fikk etter hvert mange kunder fra danse- og filmmiljøet. Hans treningsmetode besto, og vokste også etter hans død, og man finner i dag Pilatesstudioer over hele verden.

Pilates bygger fremdeles på Josef Pilates grunnleggende prinsipper, men fra de opprinnelige øvelsene gjøres Pilates i dag med naturlige modifiseringer,
og mer tilpasset den enkelte klients behov.

Pilates utføres både på matte og spesialkonstruerte Pilatesapparater. Målet med treningen er en kropp i balanse. En kropp hvor det er et balansert forhold mellom styrke og smidighet både i muskulatur og ledd. Svake muskler styrkes, korte muskler forlenges, stive ledd og ryggsøylen får økt bevegelighet, og skjevstillinger i kroppen bedres. Du får derigjennom en bedre kroppsholdning, noe som igjen gir en bedre funksjon i hverdagen, og som forebygger skader og plager.